Únor 2011

Můj (před)poslední článek na blog.cz

26. února 2011 v 14:38 | Dandy |  Osobní
Po více než 1,5 roku existence tohoto blogu jsem se po delší rozvaze rozhodl ukončit přispívání na něj. Důvody vedoucí k tomuto rozhodnutí se dočtete o pár řádek níže a proč jsem dal před slovo "poslední" a proč je v nadpis před slovem poslední v závorce "před", se dozvíte na konci tohoto článku, pokud se k němu dostanete.
Prvním důvodem je celková únava z psaní blogu. Psaní článků, vyhledávání zdrojů a vůbec přemýšlení nad novými vhodnými tématy mi zabíralo relativně hodně času. Po většinu jeho existence těchto stránek jsem se víceméně úspěšně snažil dodržovat pravidlo, že každý týden musím přispět minimálně jedním novým článkem, aby stránky nezůstaly dlouho neudržované. V době volna jsem plán i překračoval a za první dva měsíce se mi podařilo napsat článků 20. Žel kvantita se někdy projevovala na úkor samotné kvality článků.
S prvním důvodem je provázaný i druhý: Vzrůstající studijní vytíženost. Blíží se mi konec bakalářského studia a většinu sil proto hodlám soustředit na jediný cíl, jimž nemůže být nic jiného než co nejrychlejší ukončení bakaláře pokud možno ve standardním termínu.
Pojďme na třetí důvod. Tím je celková úroveň a zaměření většiny blogů na webu blog.cz, který jsem začal užívat z důvodu jednoduchosti údržby stránek, žel jsem zavíral oči nad jeho stinnějšími stránkami. Pro témata, jimiž se zabývám na těchto stránkách, není v mikrosvětě tohoto webu příliš místa. Většina uživatelů (či spíše uživatelek) blog.cz se rekrutuje z řad pravidelných čtenářek časopisů Bravo Girl, Dívka a podobných dívčích plátků, které po odkojení zmíněnými periodiky přechází na těžký bulvár. Poznáte je snadno. Stránky mají většinou vytapetované fotkami Hillary Duff nebo Paris Hilton a pokud někdy něco napíšou, tak většinou "TakovyYYmhLE sTraSHliViIIm SpuUUSoBeM." Zkrátka a dobře, blog.cz není vhodným prostředím pro zveřejňování článků, zabývajících se serióznějšími tématy než jsou úlety tzv. celebrit.
Mohl jsem samozřejmě rozjet blog na zpravodajských serverech Idnes, Lidovky nebo Ihned. Nikdy jsem ale nechtěl psát pouze o politických a společenských tématech. Kromě toho mi vadila úroveň diskusí pod články na tamních blozích a moji snahou vždy bylo chránit svůj virtuální prostor před vulgárními příspěvky webové spodiny.
Čtvrtý důvod se může jevit jako detail, ale vliv na mé rozhodnutí měl také: Reklamy. Nevadí mi samotná existence reklam, jako spíše obsah některých z nich. Když užívám bezplatnou službu, tak si musím být vědom toho, že i provozovatel webu na tom chce vydělat. Každý pravidelný čtenář tohoto blogu snad pochopí, že nebudu příliš nadšen, když se pod mými články objevují reklamy propagující jistého výrobce prezervativů.
Milí čtenáři mého blogu, jedno zda pravidelní či nepravidelní, nezoufejte. Budete-li se chtít vrátit k mým článkům, vyjádřit s nimi svůj souhlas či nesouhlas, anebo mi budete chtít za moje názory vynadat, budete k tomu stále mít příležitost. Tento blog bude existovat i nadále, (pokud mě za tento článek administrátor blog.cz moje stránky nesmaže) ale už jenom jako archív.
Konec něčeho znamená také počátek něčeho jiného. Až projdu bouřemi všech zkoušek, mám v plánu založit nový blog. Zde se dostáváme k tomu, proč jsem před slovo poslední užil "(před)." Posledním "článkem" bude právě odkaz na moje nové webové království.

Letiště Ronalda Reagana a český plebs

7. února 2011 v 14:00 | Dandy |  Společnost
Ronald Reagan
U příležitosti stého výročí Ronalda Reagana vznikla iniciativa na přejmenování ruzyňského letiště na letiště Ronalda Reagana. Pojmenování významného dopravního uzlu po americkém prezidentu není v našich dějinách žádné novum. Vzpomeňme na pražské hlavní nádraží, které neslo po první světové válce jméno Woodrowa Wilsona. Nabízí se zde paralela: Když se v době první republiky nazývalo pražské hlavní nádraží po prezidentovi, který umožnil vznik Československa, vůbec by nebylo od věci pojmenovat dnes pražské letiště po člověku, který přispěl k pádu komunismu a obnovení demokracie v Česku.


Zástupci iniciativy také celkem správně argumentují tím, že dosud nebyla po tomto americkém prezidentovi pojmenována žádný pomník či ulice a prakticky totéž lze tvrdit i o pomnících.
Na druhou stranu je však potřeba si uvědomit, že v Česku se nepojmenovávají ulice po žijících lidech a od Reaganovy smrti uplynulo zatím pouze šest let.
Není jisté, jaký bude mít iniciativa ohlas a zda bude mít její snažení úspěch. Kromě byrokratických náležitostí má však před sebou ještě jednu překážku - názorová umíněnost českého plebsu, o němž bude v tomto článku řeč.

Zásluhy Ronalda Reagana, Margaret Thatcherové, papeže Jana Pavla II. a Helmuta Kohla na urychlení zhroucení komunismu jsou mimo veškerou diskusi.
Komunismus by jistě přežil mnohem delší dobu, pokud by nebylo Reaganovy tvrdé a nekompromisní politiky vůči SSSR. Přímé zásluhy na zhroucení komunismu naopak nelze připočíst Gorbačovovi, jak tvrdí někteří sečtělí internetoví diskutéři. Přispěl sice ke zhroucení SSSR, ale proti své vůli. Rozhodně neusiloval o zničení komunismu, ale o jeho přestavbu, která se mu vymkla z ruky. Tolik z lekce novodobých dějin.
Zmiňovaný český plebs na novinkách.cz a sociální síti facebook se nezapřel. Diskuse se hemžily příspěvky o "vlezdoprdelismu" a patolízalství. Nic nemůže lépe ukázat, za které barvy řada diskutujících kope, jako výrok někdejšího předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka, v němž Václava Havla označil za "Bushova patolízala."
Podpora změny názvu letiště a rozhodně neznamená bezvýhradný obdiv ke všemu americkému, ale vyjádření úcty člověku, který se zasloužil o obnovení naší svobody. Dalších x lidí přirovnávalo spojenectví USA k nadvládě SSSR. Byl snad někdo z těchto "hrdinů" za své protiamerické názory perzekvován či vyslýchán pollicií? Asi nebudu daleko od pravdy, že nejspíše nikdo z takto diskutujících by neměl za dob komunistické totality odvahu vzepřít se režimu a přidat se k disentu. Naopak by se stali oddanými občany socialistické vlasti, prošlí kuratelou Pionýra a posléze SSM. Jediné, na co by se možná zmohli, by bylo nadávat doma či v hospodě.
Odrůdě českého plebsu, nazvané pseudovlastenci, trpící chronickým strachem ze ztráty suverenity, zase vadí, že by se letiště mělo jmenovat po nějakém Američanovi. Měli 20 let na to, aby vybrali vhodného adepta na pojmenování pražského leteckého přístavu. Ozvali se ale až teď, ale vhodnou alternativu nenabídli.
Zpřísnění pravidel diskuse na serveru Novinky.cz přinesly pouze odstranění toho největšího bahna z příspěvků. Je ale naivní si myslet, že z lidí s projevem strávníků zařízení čtvrté a nižší cenové kategorie se šmahem stanou uhlazení intelektuálové. Nadávky jako "vlezdoprdelismus" zní od diskutujících s výrazně "zarudlými" názory téměř jako pochvala. Podobná vzedmutí "hlasu lidu" zpravidla bývají indikátorem toho, že se někde musí dělat něco dobře. Alespoň v něčem bývají internetoví diskutéři prospěšní. Nebýt Ronalda Reagana, ani bychom o tom nevěděli. J