Svoboda a její nepřátelé

9. prosince 2009 v 19:26 | Dandy |  Společnost

Svoboda jednotlivce patří k hlavním pilířům každé liberálně demokratické společnosti. Odvěkou otázkou všech politických teoretiků, filozofů a politologů je jak velkou míru svobody a tím i odpovědnosti dát lidem. Západní společnosti se stávají čím dál tím méně jednolitými, a to jak z hlediska národnostního, tak náboženského či kulturního a zákony nedokáží dát všem takovou míru svobody, kterou by ke svému životu potřebovaly. Pestrost společnosti má za následek, že některé zákony mohou být svoji kontroverzností proti přesvědčení určité části populace.
Do jaké míry by ale stát měl občanům udělovat výjimky a respektovat svobodu svědomí? Roli by zde měla hrát otázka, zda při tom nedochází k ohrožení lidského života či daný postoj není způsobený nenávistí.
Je tedy možné či spíše dokonce potřebné, aby byli lékaři zproštěni provádět potraty, pokud je to v rozporu s jejich přesvědčením. Nezáleží na tom, zda dotyčného k tomu vedou náboženské či etické důvody. Pole působnosti KDU v oblasti pro-life agendy by mělo ležet právě zde. Pokud má ve svém volebním programu prosazení nové právní úpravy ve zdravotnictví pro případ svědomí, je to krok správným směrem, který ji může zejména mezi křesťansky orientovanými voliči přinést řadu cenných politických bodů.
Žádný stát by také neměl nutit občany k vojenské službě, pokud se nenachází v přímém vojenském ohrožení jiným státem. Stát, který tuto praxi uplatňuje, by měl skončit stejně jako Sovětský svaz a jeho východní blok, který týral miliony mladíků mnohaměsíční buzerací a šikanou, aby poskytovali bezpečí těm nejhorším komunistickým zlořádům.
Svobodou svědomí se ale nemůže ohánět londýnský muslimský policista Alexander Basha, který z tohoto důvodu odmítal hlídat ambasádu Izraele. Pokud někdo vstoupí do ozbrojených složek, měl by plnit rozkazy, ať se mu líbí nebo ne. A druhým důvodem jsou bezpochyby nenávistný postoj k Izraeli způsobený zaslepeností radikálním islamismem. Obecně mezi muslimy nenajdeme mnoho takových, kteří by uznávali byť jen právo Izraele na existenci.
Liberálně demokratické společnosti dnes zažívají krizi, která je způsobena různými faktory. Mezi mnohými například snižující se politická participace a vůbec ztráta zájmu o věci veřejné.V tomto článku bych se chtěl zaměřit ale na dva, týkající se svobody projevu a jednotlivce.
První z nich je tak zvaná politická korektnost Pokus z dílny levicových ideologů o nastolení větší tolerance odstraněním sebemenších projevů nenávisti vůči menšinovým skupinám a odlišným kulturám. Snaha se zjevně minula účinkem a dosaženo bylo pravého opaku.
Druhý z nich je myšlenka multikulturní společnosti - představa o ideální společnosti, kde spolu budou lidé odlišných kultur vedle sebe žít v pokoji a vzájemné toleranci. Samozřejmě existuje mnoho států obývaných různými skupinami na základě etnického či náboženského klíče. Multikulturní společnost ale naráží na své limity, pokud se v ní vyskytují lidé patřící ke skupinám uvedeným níže.
Svobodnou společnost ohrožují lidé, jejichž zvyky jsou neslučitelné se svobodnou společností. Pokud nepočítám příslušníky sekt, jako jsou například Svědkové Jehovovi, tak se jedná hlavně o přistěhovalce z muslimských zemí. Zvyklosti však nemusí vycházet z koránu, potažmo islámu, ale mohou být součástí jejich rodové tradice. Mezi ně patří vraždy ze cti, ženská obřízka či nucené sňatky. Tyto zvyky, snižující lidskou důstojnost ale bývají v západních zemích perverzním způsobem tolerovány.
Nečinné přihlížení k tomuto zjevnému porušování lidských práv je selháním každé demokratické země. Zvláště pokud v nich imigranti hledali útočiště před nelidským zacházením ve své vlastní domovině.
Tolerantní společnost nemůže fungovat ani když se v ní vyskytují lidé zaslepení nenávistí. Bohužel i zde se nezřídka jedná o lidi muslimské ho původu. Proč musí mít židovské školky v Belgii zamřížovaná okna? Proč se židé ve Francii mnohdy bojí ukázat se na veřejnosti s jarmulkou? Proč je v některých evropských zemích problém učit muslimské děti o holocaustu? Proč se homosexuální učitelé v Nizozemsku musí strachovat o svůj život? Odpověď na všechny otázky je stejná. Větší či menší roli zde hraje nenávist hlásaná fanatickým islámem respektive radikálními imámy coby jeho hlásnými troubami.
Každý, kdo chce upozornit na tyto projevy nenávisti k ostatním, je hystericky nálepkován jako krajní pravičák, xenofob,rasista či šiřitel netolerance. Patří k nim beze sporu i Geert Wilders, o němž jsem psal v předchozím článku. Přestože jeho názory jsou poměrně radikální a pokud by muslimové odpovídali na jeho výroky věcnými argumenty, tak by bylo možné označit Wilderse jedním z výše uvedených nelichotivých označení. Nic ale nemůže tolik dokázat alespoň částečnou pravdivost jeho slov jako reakce fanatických muslimů, kteří mu vyhrožují smrtí.
Evropa se ale nedokáže těmto projevům agresivity a fanatismu účinně bránit a raději nečinně přihlíží řádění běsů. Smutným důkazem je nepovolení vystoupení zmíněného politika na půdě britského parlamentu ve Sněmovně lordů. Nejprve vyhrožoval jistý lord Ahmed, že přivede 10 000 muslimů. Většina lordů ale nátlak odmítla a požádala o dodatečnou policejní ochranu. Wildersovu návštěvu ale zhatila britská vláda, která ho prohlásila za narušitele harmonie a veřejného pořádku ve Velké Británii. Jakkoli se mohou názory Gerta Wilderse zdát extrémní, měli mu umožnit prezentovat své názory. Už proto, aby se dalo všem islámským radikálům jasně na srozuměnou, že z nich lidé nemají strach a nezaleknou vyhrožování těch, kteří svobodu nenávidí.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama